EN|VN

  • social icon
  • social icon
  • social icon
  • social icon
  • social icon
  • Hạng mục: Căn Hộ
  • tiến độ: Đã Hoàn Thành
  • năm: 2021

Metro Star – Quận 9

Nhà thầu chính

Địa chỉ

360 Hanoi Highway, Phuoc Long A Ward, Dist. 9, Ho Chi Minh City

Chủ đầu tư

Công ty Cổ Phần CTSB

Quy mô

Quy mô: 2 hầm + 27 tầng nổi. Tổng diện tích sàn xây dựng (kể cả hầm, tầng mái, sân thượng): 157,747 m2.