EN|VN

  • social icon
  • social icon
  • social icon
  • social icon
  • social icon
Hệ Thống Quản Lý
Icon TV

Hệ Thống Quản Lý

icon system

Với tầm nhìn dài hạn, Thuận Việt Holding đã tự xây dựng và phát triển hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) cho doanh nghiệp và ứng dụng cho các công ty thành viên.

Hệ thống ERP đóng vai trò tinh gọn bộ máy quản lý, quy trình vận hành cùng các tài nguyên khác của doanh nghiệp. Tại Thuận Việt, ERP và ISO tạo nên một quy trình vận hành khoa học và hiệu quả,đầu tư vào việc tối giản, thông minh hóa hệ thống giúp đẩy mạnh hiệu suất và tốc độ giải quyết công việc ở các phòng ban.

Tiêu chuẩn hóa hệ thống quản lý là bước cần thiết đầu tiên được Tập đoàn ưu tiên cải tiến. Tại Thuận Việt, ERP và ISO tạo nên một quy trình vận hành khoa học và hiệu quả, giúp bộ máy doanh nghiệp hoạt động trơn tru và đạt hiệu suất làm việc cao. Chuẩn Quốc tế bộ máy hoạt động là một trong những đòi hỏi hàng đầu mà Thuận Việt Holding chuyên tâm xây dựng.

Chứng nhận chất lượng

chứng nhận tiêu biểu