EN|VN

  • social icon
  • social icon
  • social icon
  • social icon
  • social icon
  • Hạng mục: Thương Mại, Văn Hóa
  • tiến độ: Đã Hoàn Thành
  • năm: 2013

Quảng Trường Trung Tâm TP. Đà Lạt

Nhà thầu chính

Thuận Việt

Địa chỉ

Thành Phố Đà Lạt

Chủ đầu tư

Ban QLDA Quảng trường Đà Lạt

Quy mô

Phạm vi công việc: Xây dựng khối công trình chính và sâ quảng trường. Diện tích xây dựng: + Khối công trình chính: 34.000m2 + Sân quảng trường: 73.405m2