EN|VN

 • social icon
 • social icon
 • social icon
 • social icon
 • social icon

vị trí tuyển dụng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Số Lượng:

03 người

Mô tả công việc:

Nhiệm vụ chính:

Kế toán viên liên quan hoạt động sản xuất, xây dựng và bất động sản.

Nhiệm vụ chi tiết:

Nhiệm vụ 1: Nhận các hồ sơ chứng từ từ các phòng ban khác liên quan đến doanh thu, chi phí để kiểm tra, cập nhật theo dõi chi phí theo từng công trình, vụ việc.

Nhiệm vụ 2: Quản lý định mức chi phí theo từng khoản mục chi phí, theo từng công trình, vụ việc theo định mức giao khoán hoặc định mức chi phí do công ty ban hành.

Nhiệm vụ 3: Hàng tháng lập báo cáo về tình hình thực hiện các hợp đồng bán hàng, cung cấp dịch vụ và khoán nhà thầu phụ, báo cáo về tình hình thực hiện chi phí của từng công trình, vụ việc, công nợ phải trả, tính chất công nợ ( đang thực hiện, trong hạn, quá hạn) trong kỳ báo cáo và số chi phí, công nợ lũy kế đến cuối kỳ báo cáo gửi cho Lãnh đạo Phòng phụ trách.

Nhiệm vụ 4:  Soạn thảo văn bản có liên quan.

Nhiệm vụ 5:  Các nhiệm vụ khác:

Góp ý, đề xuất về quy trình công việc để đạt hiệu quả cao hơn.

Phối hợp tốt với các Bộ phận, Phòng/ban, Đơn vị trực thuộc Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Yêu cầu:

Trình độ: Đại học/ Cao đẳng

Chuyên ngành: Tài chính – Kế toán

Kinh nghiệm chuyên môn: 2 năm

Kỹ năng chuyên môn:

Biết sử dụng thành thạo Word, Excel;

Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng máy in, photo….

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Acsoft…

Kỹ năng khác:

Cẩn thận, trung thực.

Chịu áp lực cao trong công việc.

Có kỹ năng làm việc nhóm.

Giao tiếp tốt.

Ngoại hình ưa nhìn.

ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

  thông tin cá nhân

  LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

  08 38 111 048