EN|VN

  • social icon
  • social icon
  • social icon
  • social icon
  • social icon
back ground staff
Trang Chủ Về Chúng Tôi Ban Lãnh Đạo
Ông VÕ VĂN BÉ

Ông VÕ VĂN BÉ

CHỦ TỊCH HĐTV - TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà PHẠM THỊ HỒNG

Bà PHẠM THỊ HỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐTV

Bà VÕ THỊ THỦY

Bà VÕ THỊ THỦY

P. TGĐ KHỐI VẬN HÀNH

Ông NGUYỄN BẮC SƠN

Ông NGUYỄN BẮC SƠN

P. TGĐ KHỐI XÂY DỰNG CƠ BẢN

Ông PHAN QUANG THÀNH

Ông PHAN QUANG THÀNH

P. TGĐ KHỐI QUẢN LÝ THI CÔNG

Bà TRƯƠNG ĐÌNH THẢO ANH

Bà TRƯƠNG ĐÌNH THẢO ANH

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

Ông TRẦN VĂN TRUNG

Ông TRẦN VĂN TRUNG

GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Ông VÕ ĐƯỢC

Ông VÕ ĐƯỢC

GIÁM ĐỐC TÀI SẢN THIẾT BỊ

Ông NGUYỄN BÁ LINH

Ông NGUYỄN BÁ LINH

GIÁM ĐỐC VẬT TƯ

Ông NGUYỄN DANH VĂN

Ông NGUYỄN DANH VĂN

GIÁM ĐỐC KHỐI PTDA 1

Ông NGUYỄN ĐẠI ĐỨC

Ông NGUYỄN ĐẠI ĐỨC

GIÁM ĐỐC KHỐI PTDA 2

Ông NGUYỄN TRẮC ẨN

Ông NGUYỄN TRẮC ẨN

GIÁM ĐỐC KHỐI PTDA 3