EN|VN

  • social icon
  • social icon
  • social icon
  • social icon
  • social icon
  • Hạng mục: Giáo Dục, Văn Hóa
  • tiến độ: Đã Hoàn Thành
  • năm: 2014

Trường Cán Bộ Thành Phố HCM

Nhà thầu chính

Thuận Việt

Địa chỉ

324 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Chủ đầu tư

Trường Cán Bộ TP.HCM

Quy mô

Diện tích sàn xây dựng: 20.000m2